ЦЕНАТА НА ДРУЖБАТА
Любобта е естествено човешко чувство. Именно поради тази причи¬на всеки човек е привлечен с някаква вътрешна сила към себеподобните си. По такъв начин инстинктивната потребност трябва да бъде удовлетворена и всеки трябва да установи братски отношения с определен брой индивиди или група от хора, за да спечели в социален план от тези отношения....
 
 ПОТРБНОСТА НА ЧОВЕКА ОТ РЕЛИГИЯТА
От векове хората се стараят да уредят живота си по най-добрия начин, но въпреки това днес са безмилостно премазвани от своите идоли - най-големите и пищни промишлени и техноло¬гични "храмове", а остават все по-малко щедрост, свобода, любов и надежда....
 
НОВО
ЛЪЖА

ПРОРОЧЕСТВОТО

 
 ВРЪЗКИ

www.aqaed.com
www.husna.net
www.rafed.net
www.almarkaz.net
www.imambaqer.net
www.zahrarafed.net
www.emamreza.net
www.imamkazem.net
www.montazar.net
www.yazahra.net
www.imamjawad.net
www.imamhadi.net