Защо еволюционната теория

За автора - YAZAR HAKKINDA
Част 1 – Part 1
Опити и грешки: Нарушено равновесие – Sıçramalı Evrim
ГЛАВА 12 – CHAPTER 12
ОПРОВЕРЖЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИЗМА – THE REFUTATION OF MATERIALISM
Част 2 – Part 2
Първа конференция – Истанбул – Birinci KONFERANS - İSTANBUL