ЗНАМЕНИЯ ЗА

ЗНАМЕНИЯ ЗА
Второто пришествие на Исус (м.н.) на Земята
Доказателства
Муххамад ибн ‘Абд ал-Расул Барзанджи:
2. Войната между Ирак и Иран
15. Убиването на кралете на Дамаск и Египет
49. Големите жестокости, на които са подложени Мюсюлманите
66. Отричане на истинската религия и моралните ценности на Корана
92. Хората, отколкото на хората
Знамения за завръщането на
Махди ще се появи през 14-ти век по
"отслужват молитвата, и раздават скрито или явно
Невиждано изобилие през Златния век