БИБЛИЯТА, КОРАНЪТ И НАУКАТА

БИБЛИЯТА, КОРАНЪТ И НАУКАТА
СТАРИЯТ ЗАВЕТ
Тора или Петокнижието
Историческите книги
Втори разказ
БИБЛЕЙСКИТЕ ТЕКСТОВЕ. КРИТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
II. ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЮДЕО-ХРИСТИЯНСТВОТО И СВЕТИ ПАВЕЛ
Евангелие от Матея
Евангелие от Иоана
Родословията на Иисус
Родословието на Иисус преди Давид
V. ПРОТИВОРЕЧИЯ И НЕПРАВДОПОДОБНОСТИ В РАЗКАЗИТЕ
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
III. СЪТВОРЕНИЕТО НА НЕБЕСАТА И ЗЕМЯТА
при формирането на световете
Отговори на някои упреци
2. ЗА СЛЪНЦЕТО
А. ЗНАМЕНИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР
Г. ЗЕМНАТА АТМОСФЕРА
3. Разсъждения за пчелите, паяците и птиците
– сура 22, знамение 5:
Разказът за Потопа в Корана
Бедствията в Египет
на Бягството