ПРИЗИВ

ВЪВЕДЕНИЕ
Образцовото отношение на Пророка Мохамед (с.а.с.) към хората на Писанието
Юридическият статут на хората на Писанието в Мюсюлманските общества
Грешките на радикалните Християни
ГЛАВА 4 ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ВЯРАТА
Бог закриля преданите
Вяра във възкресението
Бог защитава вярващите
Вслушване в получените съвети
Покаяние
ГЛАВА 6 ОБЕДИНЯВАНЕ В ИДЕОЛОГИЧЕСКА БОРБА
ГЛАВА 8 ЕЛАТЕ, НЕКА СЕ ОБЕДИНИМ