MОЛИТВИ

САВЪРШЕНАТА САХИФА (превел Александър Веселинов)