САВЪРШЕНАТА САХИФА (превел Александър Веселинов)

ПЪРВА МОЛИТВА
ВТОРА МОЛИТВА
ТРЕТА МОЛИТВА
ЧЕТВЪРТА МОЛИТВА
ПЕТА МОЛИТВА
ШЕСТА МОЛИТВА
СЕДМА МОЛИТВА
ОСМА МОЛИТВА
ДЕВЕТА МОЛИТВА
ДЕСЕТА МОЛИТВА
ЕДИНАДЕСЕТА МОЛИТВА
ДВАНАЙСЕТА МОЛИТВА
ТРИНАЙСЕТА МОЛИТВА
ЧЕТИРИНАЙСЕТА МОЛИТВА
ПЕТНАЙСЕТА МОЛИТВА