ИСУС ЩЕ СЕ ВЪРНЕ

КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
Месията Исус (м.н.), синът на Мария, в Корана
1) ПРИБИРАМ [ДУШАТА]
Второто пришествие на Исус (м.н.) на земята
ПРИМЕРИ ЗА ХОРА, НАПУСНАЛИ ЗЕМЯТА И ПОЯВИЛИ СЕ ОТНОВО СЛЕД СТОТИЦИ ГОДИНИ