94.СУРА РАЗТВАРЯНЕТО(АЛ-ИНШИРАХ)

Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Не разтворихме ли Ние твоята гръд  [о, Мухаммад]?

2.  И снехме от теб бремето,

3.  което тегнеше на твоя гръб.

4.  И възвисихме твоето споменаване.

5.  С трудността има и леснина.

6.  Да, с трудността има и леснина.

7.  И когато приключиш, [пак] се труди усърдно,

8.  и на своя Господ се посвещавай!1 next