95.СУРА СМОКОВНИЦАТА(АТ-ТИН)

Меканска. Съдържа 8 знамения.

В името на Аллах Всемилостивия, Милосърдния!

1.   Кълна се в смоковницата и в маслината,

2.  и в Синайската планина,

3.   и в [Мека] този град на сигурност ­

(Всевишният Аллах отправя клетва в името на смоковницата и маслината ­ символ на Палестина, където е бил изпратен с пророческа мисия Иса; в името на Синайската планина ­ мястото, където Аллах е говорил на Муса; и в името на Мека ­ града, където е роден и е проповядвал Пратеника на Аллах Мухаммад, мир на всички тях.)

4.  Ние сътворихме човека с превъзходен облик.

5.  После го отхвърляме най-унизен от унизените,

(Сред живите създания във Вселената човекът има най-превъзходен облик и е дарен с разум. Тогава,  ако той не изпълнява дълга си към Аллах и е неверник, се превръща в най-унизения и наказанието му съответства на неговото превъзходство.)

6.  освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има безспирна награда.1 next