96.СУРА СЪСИРЕКЪТ(АЛ-АЛАК)

Меканска. Съдържа 19 знамения. Началото є до “на онова, което не си знаел”, са първите думи, низпослани от Корана.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Чети [о, Мухаммад] в името на твоя Господ, Който сътвори ­

2.  сътвори човека от съсирек!

3.  Чети! Твоят Господ е Най-щедрия,

4.  Онзи, Който научи чрез калема,

5.   научи човека на онова, което не е знаел.

6.  Ала не! Човек престъпва,

7.  защото се е видял богат.

8.  Към твоя Господ е завръщането.1 2 next