97.СУРА МОГЪЩЕСТВОТО(АЛ-КАДР)

Меканска. Съдържа 5 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Ние го низпослахме в Нощта на могъществото.

(В тази нощ Свещеният Коран бил низпослан изцяло от тайнството на Запазения скрижал (Ал-лаух ал-махфуз) на земното небе. Освен “Нощта на могъществото” и  и “Нощта на предопределението”, “Лайлату-л-кадр” означава и “Нощта на почитта”, защото тя е израз на почит, която Всевишният Аллах е оказал на отдадените на Него.)

2.  Но откъде да знаеш ти какво е Нощта на могъществото?

3.  Нощта на могъществото е по-добра от хиляда месеца.

4.  Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея ­ с позволението на техния Господ ­ за всяка повеля.

5.  Мир е тя до началото на развиделяването.

 1 next