Имам Али(ас)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

Имам Али(ас)[1]

Хз.Али(ас) бе син на Аби Талиб старейшината на рода Бени Хашим и чичо на Пророка Мохаммед(саа)[2]. Аби Талиб(ас) бе поел покровителството на Мохаммед(саа) още от детството му, а също така след провъзгласяването на Мохаммед(саа) за пророк той го бе подкрепил – него и религията му. Подкрепа, която носеше съдбоносна значимост особено през тежките години, когато Курейш проявяваха явна враждебност към Пророка(саа) и проповядваната от него нова религия.

         Според най-разпространеното от преданията Али(ас) се бе родил десет години преди би’сат[3]. Когато Али(ас) бе на шест годишна възраст започва да живее в дома на Мохаммед(саа). За причината според, която се смята, че  Али(ас) бе опокровителстван от Пророка да живее в неговия дом има разногласия. Според някои предания се твърди, че през същата година в Мекка и околията на Мекка бе налегнало голяма суша и поради това че Абу Талиб поради тази причина бил материално затруднен, и при това, че Пророкът пожелал да поеме покровителството на Али(ас) Аби Талиб изпратил сина си в дома на Мохаммед(саа). А според други твърдения се смята, че въпреки сушата причината за отиването на Али(ас) в дома на Мохаммед не е материалната изнемога на Аби Талиб, а основната причина Пророкът(саа) да пожелае Али(ас) да доиде е това, че той е даржал лично да се заеме с възпитанието на Али(ас). Това савсем не е учудващо, като се вземе впредвид, че по същото това време Мохаммед(саа) се е славен  с уникални по себе си благородни и морални качества, и също така като се вземе впредвид голямата му привързаност към Али(ас) е съвсем нормално той да прояви такова желание.[4] След като Мохаммед(саа) бе избран за пророк в пещерата Хира и вращайки се в кащи разказа всичко случило се  и Али(ас) бе първият, който бе привел вяра в Мохаммед(саа).[5]

         Пак когато бе низпослано словението “Инзар”: “Предупреди най-близките от роднините си!”[6] и Пророкът(саа) бе задължен да предопреди роднините си за божията повеля. И така Пророка(саа) събира фамилията си и им повелява следното: “Кой от вас е готов да ме подкрепи в моето дело, че да стане мой брат, наследник и халиф сред вас?” и след тези слова единствено Али(ас) бе станал пръв,  и бе изразил своята вяра в Бог и неговията пророк Мохаммед(саа), и заявил, че е готов да помогне на Пророка(саа). Пророка сложил раката си на рамото на Али(ас) и казал: “Този е мой брат, наследник и халиф сред вас слушайте неговите слова и му се подчинявайте” и по такъв начин Пророка(саа) бе признал вярата на Али(ас), и още от самото начало на Исляма бе подчертал че след него Имам Али(ас) ще е продалжител на делото му. Така Али(ас) бе станал втората по важност личност в Ислама.[7]

         Преди Хиджретта(Преселването) на Пророка(саа) Али(ас) е бил винаги го е подкрепял в борбата му срещу неверниците. И когато Курейш запланували убийството на Мохаммед(саа), Али(ас) рискувайки живота си ляга на мястото на Пророка (саа) за да заблуди похитттелите и така Мохаммед(саа) успява в безопасност да напусне Мекка.[8]

         Също тъка и в Медина Али(ас) е бил винаги до Пророка(саа). Пррокът бе видял единствено Али(ас) достоен да бъде съпруг на  Фатима(са)[9] – единствената  дещеря на Мохаммед(саа). И когато побратяваше мюсюлманите помежду им Пророка(саа) бе избрал Али(ас) за свой брат.[10] Емирът на правоверните Имам Али(ас) е участвал също тъка и във всички воини, и бе спечелил славата на най-добрият воин сред арабите.

         Когато Пророка(саа) затвори очи за този свят Али(ас) бе на 33 години. И въпреки, че Али(ас) бе най-ученият, най-богобоязливият, най-смелият, най-жертвоготовният сред мюсюслманите след Мохаммед(саа). Въпреки, че Пророкът сам бе повелил: “На когото аз съм водач и Али е негов водач”[11]. Но събитията около хилафета не бяха се развили така, както се очакваще и така, както Пророка(саа) бе заръчал. Възползвайки се от намалението, когато Али(ас) бе зает с погребението на Пророка(саа) група властолюбивци вече спореха за наследството на Мохаммед(саа), което всащност отдавна бе изяснено и заместникът на Пророка отдавна бе уточнен – Али ибн Аби Талиб(ас). Но в резултат на интригите, който Курейш също така отдавна бяха запланували основавайки се на нелоялни доводи, повечето от, който се пораждаха от предислямското разбиране на племенният строй на арабите, те успяха да отстранят Али(ас) от хилафета. И Абу Бакр бе обявен за халиф. И посредством пропагандата, която се разпространяваше срещу Али(ас) той бе почти напълно отстранен от сцената на развитията на събитията. Даже в продължение на почти век бе забранено предаването на словата на Мохамме(саа), защото в голяма част от неговите предания ясно се забелязва духовнато и личностно превъзходство на Али(ас) и Ехли Бейт(ас), което не бе в изгодата на властниците. И така той в продължение на 25 годишен период на хилафетството на Абу Бакр, Омар бин Кхаттаб и Осман бе зает повече с научното възпитание на мюсюлманите и се стараеше на всяка цена да се запази учението на Ехли Бейт(ас) сред мюсюлманите. След смърта на третията халиф Осман, който бе убит в последствие на подстрикаванията на Айше, Талхе и Зубейр. След което мюсюлманите настояха Али(ас) да стане халиф и сключиха клетва с него.   След като Али(ас) вече разполагаше и с политическата власт той с цел да потуши извора на интригите, които всяваха противоречия между мюсюлманите пое към Басра, кадето се проведе сражение между воиската на Али(ас) и воиската на Айше, Талхе и Зубейр. И така по голяма част през времето, когато той беше халиф той прекара с сражение за да потуши движения, които се бяха скрили под ислямската си маска но от другата страна на маската  криеха планове, които сериозно заплашваха Исляма. И така през 40 година след Хиджра на 19-ти Рамазан по време на сутрешна молитва той бе нападнат и ранен от Абдуррахман инб Мулджем(ла)[12](член на групата Хаваридж) и два дена след това на 21-ви Рамазан посредством мъченическата си смърт той затваря очи за света. Животът на Али(ас) е живот от, който могат да се извлекат хиляди поуки и примери които могат да бъдат светило през трудностите на живота, и също така напътствие за да не излезем от правият път “сирател мустакиим”. Защото той бе въплащение на ученията на Мохаммед(саа) и символ на реализацията на Исляма. Естествено ние сме  безсилни да опишем всичките тъй пълносмислени и поучителни кътчета от живота на тази свята личност, и за това сме се задоволили за сега само да изложим само обобщителен оглед от неговия живот. Така, че в следващите си писания ще разгледаме по-подробно някои забележителни откъси от благодатният живот на Eмирът на Правоверните Имам Али ибн Аби Талиб(ас).


[1] ас – (алейхи-с селам) – Аллах да го благослови

[2] саа – (салл-аллаху алехи уе аалихи) – Аллах да благослови него и семейството му

[3] би’сат – така се нарича събитието когато Мохаммед(саа) бе избран за пророк  и бе низпослано първото словение в пещерата Хира1 2 next