Имам Али(ас)[4] Фусу-ул Мухимме изд.2 ст.14/ Харезми, Менакиб ст.17

[5] Зехаир-ул Укба ст.58 [ Кайро, Египед – 1356] / Харезми, Менакиб изд.7 ст.68-72 [ Неджеф,Ирак – 1385 слънч.гд след Хиджра]

[6] Шуара / 214

[7] Иршад-и Шейх Муфид ст.4, Техеран 1377 сл. г. след Хиджр/ Йенаби-ул Меведде ст.122/ Тефсир-и Тебери т.19 ст.68/ Дурр-ул Менсур т.5 ст.97

[8] Фусус-ул Мухимме ст.28-30/ Тезкирет-ул Хавасс ст.34 [1383 лунна година след Хиджра, Неджеф]/ Йенаби-ул Меведде ст.105/ Менакиб-и Хазреми ст.73-74

[9] са – ( селамуллахи алейха) Бог да я благослови

[10] Фусус-ул Мухимме ст.20/ Тезкирет-ул Хавасс ст.20-24/ Йенаби-ул Меведде ст.63-65

[11] Муснед-и Ахмед пред.номер: 2903, 1908, 21934, 21 1883, 21889

[12] ла – (ла’нетуллахи алейх) – За него да бъде Божието прокълнаниеback 1 2