Кратък поглед варху исляма и шийзма          "Бяхме при пророка Мухаммед (саа), когато влезе Али (ас). Пророка (саа) се обърна към нас: "Кълна се в този. В чийто ръце е душата ми, знайте че този ( Али - ас ) и неговите последователи са истинските победители в Съдният ден." И се низпосла: "Наистина тези които са вярващи и добродетелни те са най - добрите хора." И след това винаги когато сподвижниците на Пророка видеха Али (ас) казваха: "Дойденай - добрият сред хората."  (Еддур ул - менсур 6/588 )

          Историята е запаметила в съзнанието си много от сподвижниците на Пророка като адепти на Али (ас): Абдуллах ибн Аббас, Фадл ибн Аббас, Кусем ибн Аббас, Акил ибн Аби Талиб, Селман -е Фарси, Микдад, Ебузер, Аммар бин Ясер, Ебу Еюб Енсари, Ибей ибн Кеаб, Саад ибн Ибаде, Мухаммед ибн Абу Бекр са само част от тези личности. ( вж. Есадул Габе, Ел Истиаб, Ел Есабе от улема ( учените ) на Ехли Суннет ( сунитите ) и книгите: Ед-Дереджатул Рафие, Асл-уш Шиа уе усулиха и Ел Фусулул мухимме от улема на Ехл Шиа ( шийтите )). Коренът на това течение се крие в мнението, което Пророкът имаше относно привилегироновоста на Али (ас) от гледна точка на религиозните, благородните и моралните му качества от една страна , а от друга страна завещанията на Пророка утварждаващи Али (ас) като замесник и наместник след себе си.

          Този факт, както се и разбира, не е получил одобрението на по-голяма част от Курайш, които от стари времена са били в противоречие и конкуренция с Бени Хашим. Това неодобрение се прояввяаше още по времето на Пророка под формата на противопоставяне с Али (ас). В много случаи Проракът се жалваше от отношението на Курайш което проявяваха срещу Али (ас).По време на похода ( Серийе ) към Йемен една част от сподвижниците на Пророка ( Халид ибн Велид и приятелите му ) се оплакват от Али (ас), който е пълководец на похода. Негова свтлост Пророка остава безмълвен, но като се сблъска с тяхната настойчивост се разгневява и повелявя: "Какво искате от Али? " и след това поясняава следното наставление: "Знайте че Али е от мене и аз съм от Али и той е водачът на всички правоверни след мене."( Муснеду Ахмед 4/438, Сахиху Термизи). Тези противопоставяния са установили бушуване на антипатия към Али (ас) вторият халиф потвърждава този факт там където казва на Ибн Аббас: "Сине Аббасов! Знаеш ли какво възпрепятства признателната клетва (бе'ат) с вашият род? Те ( Курайш ) не желаеха да задържите хилафета в свои ръце, тъй както беше с  пророчеството и да сте надвластни над своето племе. Затова Курайш избра хилафета за себе си и това беше правилното решение". След това Омар бин Хаттаб казва: "Чух че си твардял , че сме взели хилафета поради завист и със сила". Ибн Аббас в отговор: "Това, че сте го взели със сила и гнет е истина, която се знае от невежи и учени , и е ясня за всеки. А пък до това което каза за зависта, нали знаеш , че  и към Адам (ас)  бе проявена завист и ние сме синовете на този към когото бе проявена завист...".

( Ал Камил фит-Тарих 24/3, Шарх ибн Ебил Хадид 107/3, Тарихе Багдад 97/2 )

          Якуби съшо цитира този диалог, но в края добавя: "Омар каза : "Кълна се в Бога сине Аббасов! Наистина Али твоят братовчед е най - достойният сред хората за управлвнието на халифата, но Курайш не могат да го търпят".                                                                      ( Морудж-уз Зехев 172/2 )

Такава завист и непримиримост дори към Пророка не е учудваща за общност, която се крепи на племенен строй.

Истината за Шиизма

          Шийзмът проповядва Имамета на дванадесет човека от потеклото на Пророка и вярвя, че двандесетият от тях е жив но е в невидение ( окултация ). Шийзмът по принцип съдържа две основни учения:

          1) Ехл-ул Бейт (семейството на Пророка ) е източник на Ислямската наука. То се доказва от редица предания на пророка Мухаммед.

          а)словение от Корана - словението за "Пречистването": "И стойте в домовете си, и не се показвайте, както се показваха жените по времето на Невежеството, и отслужваите молитвата, и давайте милостинята зекат, и се покоряваите на Аллах и Неговия Пратеник! Аллах иска да отмахне от вас всяка нечистота, о хора от дома  (на Пророка),  и напълно да ви пречисти".                                                                                            ( Ахзаб/33 )back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next