Кратък поглед варху исляма и шийзмаОт гледна точка на Исляма същностно е "искрената вяра" и "доброто дело", а не званието мюсюлманин.

           "Онези, които вярвят, и юдеите, и християните, и сабеите, онези (от тях) които вярват в Аллах и в Сетния ден, и вършат праведни дела, имат наградата си при своя Господ и не ще има страх за тях, и не ще скърбят."

                                                                                                       ( Бакара/62 )

           Но въпреки това, в настоящият момент, единствено религията на Мухаммед (саа) е израз и въплащение на Исляма. Тъй като предишните религии, в своето си време са били израз на преклонението и подчинението пред Създателя или казано по друг начин, са били Ислямът на тяхното време.

           "Нима бяхте свидетели, когато смъртта се приближи до Якуб и той рече на своите синове: "На какво ще служите след мен?" Рекоха: "Ще служим на твоя Бог и на Бога на твоите предци Ибрахим и Исмаил, и Исхак - на Единствения Бог, и Нему ще бадем отдадени." ( Бакара/133 )

И поради тази причина Ислямът на Мохаммед (саа ) приема всички предишни религий.

"Кажете: "Вярваме в Аллах и в низпосланото на нас, и в низпосланото на Ибрахим и Исмаил, и Исхак, и Якуб, и родовете (му), и в дареното на Муса и на Иса, и в дареното на пророците от техния Господ. Разлика не правим между никого от тях и на Него сме отдадени."             

                                                                                                       ( Бакара/136 )                                       

И пак поради това, човек на когото не са му разяснени основните  догми на Исляма или пък са му, но поради невежество не е успял да ги разбере и е останал непосветен за Истината, от гледна точка на  Исляма се смята за ощетен и отношемието към него е толерантно.

Ислямът е предизвестен от предишните религииback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next