Кратък поглед варху исляма и шийзма          В Корана се повелява:

           "И се борете в името на Аллах с подобаваща Нему борба! Предпочете ви той и не ви наложи притеснение в религията - вярата на бащите на Ибрахим. Нозова ви той отдадени-и (в Писанията ) преди, и в този (Коран ), за да бъде Пратеника свидетел за вас, и вие да бъдете свидетели за хората. Затова отслужвайте молитвата и давайте милостиня закат, и се придаржайте твърдо към Аллах! Той е вашият Покровител. Колко прекрасен Покровител е, колко прекрасен Избавител е Той!"

                                                                                                                   ( Хадж/78 )

 Религията на Мухаммед (саа) - Ислям - е в тясното значение на думата.

Ислямът - последната небесна  религия

          В смисъл, че тя е последната Божия религия, която бе поднесена на Божийте раби чрез последният Негов Пророк Мухаммед (саа ). Тя вечно ще остане израз на епифията на подчинение пред Бог и спазването и и вярата към нея ще осигуряват придържането към Волята божия в земният живот на човека.

          Човечеството през ерата на Пророка (саа) достига степен на развитие и зреролст, чрез които придобива умение да бъде носител на Съвършената Божия религия, и да може посредством надзорничеството на Светите учители

( аулия- уллах ) на религията да я разбере, и да я има за пътеводител през вековете - до Сетният ден. Тъй като е взела под внимание всички области от човешкият живот и е съдаржаща всичко онова от което човек има нужда за своето материално и духовно щастие - в индивидуален и колективен план.

Учениятя на Исляма

           Тях може да ги разпрделим на три групи:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next