Кратък поглед варху исляма и шийзма- догматични

- морални

- правни

          Имам Садег ( м.н ) в предание повелява: "Цялото знание е в три неща - неизменно знамение, праведно дело и вечна традиция."

Догматичните учения са основата н религиятя и базата върху, която се градят другите учения. Тази база включва три елемента, както е и при останалите небесни религий - монотеизъм, пророчество и есхатология (вяра в задгробният живот).

          Монотеизмът, основно учение на религията - след като бъде приет от човека, във вид на покорство и подчинение относно трансцендентният Създател, достига своето съвършенство, до степен, кято Ислямът визира като крайна цел на Сътворението.

          "Сътворих Аз джиновете и хората единствено за да Ми служат."

                                                                                                   (Аз-Зарийат/56 )

          Исляма освен монотеизмът  в Сътворението, приема и монотеизмът в  управленческото господство на Аллах (рубубиете теквини уе тешрии). Сиреч Бог не е единствено Създател, който е създал света и го е оставил на собствен произвол, и развитието на сабитията в него (в света) не са подвластни на Неговата воля. Напротив волята Му тече и се изпалнява в света (рубубиете уе уелаете теквини ). Също така пак е Той, който след като е създал човека му е предоставил свободна воля, като го е напътил и определил Канона ( шериата ), по който е правилно човек да живее(рубубиете уе уелаете тешрии ). И че това право е само Негово. Да има призор над хората.

          От каноничното господств(рубубийете тешрии)  произтича вярата в пророчесвото. Една от задачите на пророците е да обявят на хората - Божият Канон. Също и осведомяването на хората за неща, които са били от необходимост за тях е било вазможо само чрез пророческата мисия.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next