Кратък поглед варху исляма и шийзма          Пророчество, значи вяра в Божийте пратеници приемайки ги, като доносници на Божието откровение.

          Откровението тук значи оповествования, които във вид на определени думи (вахи )покоряващи душата и езика на Пророка и чрез него се провъзгласяват на хората. Разбира се на Пророка бе низпослано и друго откровение освен вахи и в ислямската традиция ( сунна ) подобен вид предания се наричат ехадисе кудси ( съкрални текстове ). Съкралният текст е Божия вест която е предадена чрез думите на Пророка за разлика от Корана кадето и откровението и думите са Божий изречени чрез езика на Пророка(саа). Низпосланото слово е основният източник на всяка религия. Единствената религия, чиято Свещена книга не е скалъпена и изменена е Ислямът. Бог с твърда ръка повелява , че ще пази текста ( пасажа ) на Корана.

          "Наистина Ние низпослахме Напомнянето и Ние непременно ще го пазим."                                                                                                    (Хиджр/9 )

Историята също е свидетел за неприкословеноста и достоверноста на Корана. Тъй като това се подкрепя и от преданията. Би трябвало да се отбележи че Ислямът, както и другите Небесни религий - освен тези, които са изопачени и видоизменени - счита пророците за безпорочни и безпогрешни и отхвърля всякаква вероятност за грешка или неточност при предаването на Божието откровение.

          "...и не говори той (Мухаммед ) от себе си."            ( Ан-Наджм/3 )

Коранът е свещената книга на Исляма, която съдържа източниците на всичко онова, което религията прилага и упражнява; обяснение на това, което е и което трябва да бъде - с това условие, че значението на тези неща ще бъде необходимо за щастието на човека. Коранът понякога когато обеснява нещо се въплъщава като Учител, който учи хората на неща, които незнаят.

          "И ако не бе благодатта на Аллах, и Неговата  милост към тебе, група от тях щеше да те заблуди. Но единствено себе си заблуждават и с нищо не ще ти навредят. Аллах ти низпосла Книгата и мъдростта, и те научи на онова,което не си знаел. Огромна е благодатта на Аллах към теб."                                                                                             ( Ен - Ниса/113 )

          И по някога като Напомнящ на хората, това което е заложено в тяхната природа и на практика ги изкарва от равнодушието и забравата, в която са изпаднали.

          "Вече ви низпослахме Книга, в която има прослава за вас. Нима не проумявате?"                                                                                 (Ал енбия/10 )

          Възпоменанието и аскезата на душите са също част от програмата на пророците, което също опира до Откровението божие.back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next