Кратък поглед варху исляма и шийзма          "Изпратихме ви пратеник измежду вас, да ви чете Нашите знамения и да ви пречиства, и да ви учи на Писанието и на мъдроста, и да ви учи на онова, което не сте знаели."                                                      ( Бакара/151 )

          Също така и утвърждаването на вярата в човешките сърца, както е посочил и Коранът може да се смята за част  от възпитателната мисия на пророците.

          "И всичко ти разказваме от вестие за пратениците, за да укрепим с него сърцето ти. С тях при теб доиде истината и поучение, и напомняне за вярващите."                                                                                          ( Худ/120 )

          Учението и напомнянето обхващат и трите сфери на религията: догми, морал и право. Защото човек за всяка една от тях е зависим от Божието напътствие и призор.Бог възхвалява човека и подчертава благородството му:

           "И почетохме Ние синовете на Адам, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме"                                            ( Исра/70)

          И това е заради качествата , които са положени в сътворението на човека и може би най - ценното от тях е способноста ми да осмисля и съзерцава истината на битието.

          "Чети ( о, Мухаммед ) в името на твоя Господ, Който сътвори - * сътвори човека от съсирек! * Чети! Твоят Господ е Най - щедрия, * Онзи, Който научи чрез калема, * научи човека на онова, което не е знаел. *"

                                                                                                         ( Ал - алак/1-5 )

          Но въпреки това човек има нужда от Божията подкрепа, за да не падне в бездната на невежта и себелюбието. Веднага след като подчертава благородството на човека в същата глава от Корана Бог повелява:

          "Ала не! Човекът престъпва, * защото се е видял богат. *"back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next