Кратък поглед варху исляма и шийзма                                                                                              (Ал - алак/6-7)

          И това е поради слабоста на човека. Също така в други словения повелевя:

          "Ние предложихме на небесата и на земята, и на планините отговорноста, но те се възпротивиха да я носят и се уплашиха от нея. А човекът я понесе - той бе угнетител, невеж - "                       ( Ахзаб/72 )

          "и ви дава от всичко, за което Го молите. И ако пресмятате благодеянията на Аллах, не ще ги изчислите. Човек е голям угнетител неблагодарник."                                                                           ( Ибрахим/34 )

          "Човек зове злото, както зове и доброто. Човек е припрян."        

                                                                                                           ( Исра/11 )

          "Аллах иска да ви облекчи. Човек бе сътворен слаб." (Ан - ниса/28 )

          "Човекът бе създаден колеблив -"                               ( Меаридж/19 )

         

Слабоста на човека в непълното опознаване на истините на битието - в това число и своето щастие.От една страна слабост в областа на чистият разум и в духовен аспект - като почнем от плътските страсти и стигнем до влиянието на околната, социалната, иономическата и културната среда варху постъпките на човека - от друга страна слабоста му в областа на практичният разум. Всички тия фактори са причина човек:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next