Кратък поглед варху исляма и шийзма          първо: да не знае какво точно е добро за него

          второ: да не може напълно да се довери на чувствата и съвеста си

          Това е обобщен и резюлиран довод на нуждата, която изпитва човек към Откровението и Божието послание. Oткровението се стича да помогне на човека по два пътя: първият; чрез самите учения на религията, а вторият; чрез Съвършеният човек.

          "Пратеникана Аллах е прекрасен образец за вас - за всеки, който се надява на Аллах и на Сетният ден, и често споменава Аллах" ( Ахзаб/21 )

          Есхатологията ( вярата в задгробният живот ), тя  е вяра в това, че живота на човека не е ограничен само в този свят; В Съдният ден всички хора ще бъдат възвърнати и в последната си " спирка ", ще започне технията вечен живот. Пророкът Мохаммед (саа) повелявя:

          "Не сте създадени за небитие , а за битие и знайте, че преминавате от един свят в друг."

          Есхатологията, за която твардят религийте ни дава основание да тврдим, че : вечният живот на човека се гради варху делата му на този свят. Този свят е спирка, в която човек със свободна воля избира пътя си в живота. Пътя, който човек ще избере съобразно Божийте знамения  и аргументи ( интелектът и откровението ) въз основа на чистата и нечистата съвест, определя какъв ще бъде вечният му живот. Емира на правоверните Али ( ас )[2] повелява:

          "Знайте че Бог създаде света , като дом на делата и създаде отвъдният свят като дом на отплатата и покоя."

Сиреч задгробният свят е въплащение на делата на човека в този;

           "Който извърши добро, дори с тежеста на прашинка, ще го види * И който извърши зло, дори с тежеста на прашинка, ще го види."back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next