Кратък поглед варху исляма и шийзма                                                                                                          ( Залзала /7-8 )

Ясно е, че Божията милост и благодат може да отплати за всяко едно добро дело сто пъти по-благодатно на своя раб:

          "Който дойде с добрина, ще има десет като нея. А който дойде със злина, ще му се въздаде само колкото нея и не ще бъдат угнетени."

                                                                                                            ( Енам /160 )

Мъдрото единтсво и теология в света

          Според гледна точка на монотеизмът - към който канят всички Божий религий, целият свят е създаден и управляван от една воля. Воля, която е Знаеща, Мъдра, Вярна и Доброжелателна. На тази база цари единството между частиците на този свят, вследствие на което неможем да си представим нито една частица, която да нямя нищо общо с останалите. Тайната на това е , че законите и редът господващи над светът са в една морална система, и това че правилните и неправилните постъпки на човекаоказват влияние върху този и задгробният му живот.Господството на мъдрото единство се приема и се разглежда с особено внимание. Тъкмо заради това всяка програма която е създадена с цел излекуване и подобряване на менталният живот на човека е програма, която определя и формалният облик на живота му включително и индивидуалните и социалните му аспекти, и всяка заповед и повеля, която е предмет на материалният му живот  е в единство с моралните му спектри, и е в съчетание с верските догми и ментални идеи. Това е една Божия традиция.

Шиизмът

След като Хазрети Мухаммед (саа) бе избран за пророк през 610г. пр.Хр., в Мекка - град който се намира в Арабският полуостров и в който се намира най - големият храм за поклонение Кааба построен от Хзр. Ибрахим

( Авраам ) - се зароди Ислямът. Пророкът известен със своята добродетелна личност бе произлязъл от рода Бени Хашим който бе едно от разклоненията на едно от най - властните, даже може да се каже най -  властното тогава в областа Хиджаз племе - Курайш. Бени Хашим се призоваваше като най благородният род. Разпространението и поканата на Исляма започва от дома на Пророка и след известно време придобива открит характер. Най - голяма съпротива срещу пророчеството на Мухаммед (саа) вазниква от страна на съперниците на рода Бени Хашим в племето Курайш. Факт, чието влияние има последици години след това. И така разпространението на Исляма в Мекка през първите 13г. бе постепенен процес. Но вепреки враждата на Курайш и техните съюзници, с преселването (хиджрет) на Пророка от Мекка в Медина в рамките на 23 годишна безпирна дейност на Пророка и неговите сподвижници целият Арабски полуостров прие наставлвнията на Исляма и станаха мюсюлмани.

          В рамките на тези години зпочна да се оформя движението шийтите на Али (ас). Много достоверни предания на Пророка  достигнали до нас посредством шийти или сунити ( двете основни  течени в Исляма ) потвърждават, че Той е одобрявал това течение. За пример ще посочим Ибн Екасер в преданието от Джабер ибн Абдуллах, който цитира:back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next