Да оценим Аллах с истинското Му величие
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Аллах е най-велик!

Нашето съществуване, живота и смъртта ни, са в ръцете на Създателя ни , който сътвори света и всичко в него. Той управлява небесните и земни сили. Когато по желае Той може да руши онова, което е съз­дал. Той ни дава земните блага и Той може да ни ги отнеме. Ние имаме безкрайно велик Създател, който от никого не е зависим, а всичко е от Него забисимо. Неговата милост, знание, мъдрост и могъщество са всеобхватни.

Някои недосетливи наши приятели се бунтуват срещу собствения си Създател, който ги съчлени и  какъвто пол и образ пожела, в такъв ги нагласи. Те искат да го видят и докоснат, и едва тогава щели да Го признаят, а богато стане въпрос за мисълта и съз­нанието, рентгеновите лъчи и радиотелевизионните вълни, магнитните сили и др. феномени, забравят за желанията си. Какво заблуждение! Нали?

Този наш Създател и Господ /ар/, който никой не може да Го види, не наподобява на растение, ни на животно, ни на човек, ни на ангел небесен, ни на космическите тела, нито на каквото и да било друго Негово създание, се казва „Аллах". Той се описва:

„Аллах разпуква зърното и костилката. Изважда Той живото от мъртвото и изважда мъртвото от живото. Това е Аллах! Как сте подлъгани! Той разпуква Зазоряването и Той създаде нощта за покой, а слънце­то и луната - за изчисление. Това е отредил Всемогъ­щия, Всезнаещия."  (6:95-96)

„И като знаететова, несторвайте подобия на Аллах!" (2:22)

„Няма подобен Нему. Той е Всечуващия, Всезнае­щия." (42:11)

Повечето хора по света назовават Твореца на Вселената, не по име, а по Негобия божествен и безкрайно велик характер. Това на различните езици звучи - Бог, Год, Илях, Танръ и пр.

Някои религиозни лидери смятат, че е възможно съществуването на повече от един Бог и го разчленяват. Но, ако наистина това е вярно, то не бива да забравяме, че противоречията за надмощие неизбежно биха породили вътрешни войни между боговете. Тогава света не би бил изграден от взаимносвързващи в „едно неразчленимо цяло" закони. Света не би бил такъв, в какъвто сега живеем. Подобни суеверия за повече от един Бог ограничават, конкурират и ос­порват величието на Твореца. Това е явно богохулст­во и неверие.

Известни природоизследователи като Алберт Айн­щайн, Исак Нютон и др. също потвърдиха съществу­ването, съвършенството и единството на Аллах.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next