Да оценим Аллах с истинското Му величие/Стар завет, Исая 21:13-17/ А в Новия завет се споменава за очаквания от юдеите трети божи човек а именно Пророка на Аллах след Илия и Христос /Е6. на Йоан 1:19-25/. Не беше ли Мухаммед /алейхисселям/ поредния ?

Всевишният Аллах казва:

„Този /Коран /е низпослан от Господа на светове­ те. Спусна го довереникът Дух /ангел Джибрил/ в тво­ето сърце, за да бъдеш от предупредителите, на ясен арабски език. Той е /споменат/ в писанията на пред­ците. Не е ли знамение за тях, че го знаят учените
средсиновете наИсраил ?"  (26:192-197)

„Кажи: „О, хора на Писанието /евреи и християни/, елате към едно общо слово между нас и вас - да не служим на друг, освен Аллах и да не Го съдружаваме с нищо, и едни от нас да не приемат други за господари, освен Аллах!" А отвърнат ли се, кажете: „Засвидетел­ ствайте, че сме мюсюлмани !" (3:64)

Ето защо ние без никакъв натиск засвидетелст­вахме, че няма друг Бог, освен Аллах и, че Мухаммед е Негов последен пратеник. Така, приемайки ислямската религия, заживяхме нов живот, угоден на Великия и Славен Аллах. Бог да ни благослови и удостои с великия Рай!

Ще ни последвате ли и вие?

СЪДЪРЖАНИЕ

1.  Аллах е най-велик!

2.  Пророците идват с Божията слава!

3.  Юдеизма се опълчва срещу Бога!

4.Исус никога не хулел Аллах!

5. Напътствието е само от Аллах!

© Мерием Иванова,

 back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10