Да оценим Аллах с истинското Му величиеЮдеизмът се застъпва за писанията, съставящи Стария завет, които ругаят съвършените качества на Аллах, който е Всезнаещ, Всемъдър, Всемогъщ, Пресвети, Превъзхождащ, въпреки, че понякога ги призна­ва! Ето няколко твърдения в съпоставка с учението на Корана :

- Версията за сътворяването на света, че Бог се отдава на „почивка" и „отдъхване" вследствие на ра­бота /Тора, Изход 20:11 и 31:17/* , е Категорично отречена от Корана:

„Сътворихме Ние** небесата и земята, и всичко между тях в шест дни, без да  Ни засегне умора." (50:38, 7:54 и 2:255)

(*Старият завет е противоречиво послание като съдържание,

идейност и израз. Това си има своето обяснение в отдалечабане на Времената на писане от различните автори, което не свидетелства за единен Боествен произход на Книгата. Несъстоятелността на множестбо библейски стихобе се потвърждаба от самия  контекст.)

(**За да разбере целостта и хармонията на Корана читателят съпоставя стиховете:

1) с контекста на изказването;

2) с контекста на историческите събития, по чиито повод
низпосланстиха;

3) с други стихове от Корана, имащи връзка, с намерението
вложено втози стих;

4) с поясняващи изказвания на Пророка на Аллах вback 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next