Да оценим Аллах с истинското Му величие„Нито е раждал, нито е роден, и няма равен Не­ му" (112:3-4)

„Неподобава на Аллахда се сдобие със син. Пре­чист е Той! Щом реши нещо9 Той само му казва :
„Бъди!" Ито става." (19:35)

- Бог изпраща пророците си с указания да „изби­ват масово" старци, юноши, девици, жени и деца /То­ра, Втор.20:16-18, Числа 31:14-17; Исус Набиеб 6:21, Езекиил 9:5 и 6/ зверства, които противоречат на духа на Корана:

„И се сражавайте по пътя на Аллах с онези, които се сражават с вас, и не престъпвайте! Аллах не обича престъпващите. А престанат ли, тогава да не се враждува, освен против потисниците !" (2:190-193)

Последният от пророците на Аллах - Мухаммед /алейхисселям/ при завоеванията си завещава:

„До не постъпвате като предатели; да не краде­те; и да не убивате нито деца, нито жени, нито немощен

старец, нито пьк отшелник в манастир; и да не отсичате палми и дървета, нито пьк да разрушавате постройки"

- Бог „разказва" мерзости от проститутски ис­тории и предавайки подробности често използба ци­нични реплики /Гора, Битие 19:31-38, Притчи 7:6-24, Езекиил 16:1-63 и'23:1-49/, също така и методи за кражба /Съдии 21:20-23/, сексуално изнасилване /2 Кн. на Царете 13:22/ и заговор за убийство /2Кн. на Царете 11:1 -27/. Подобни покварни разкази, внушаващи и сти­мулиращи насилие и еротични представи, абсолютно отсъстват от Корана, в който Бог казва:

„И не доближавайте скверностите - и явните от тях, и скритите! (6:150)

„И слухът, и зрението, и сърцето - за всички тях ще бъде питано. (17:36)back 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next