ДА БЪДЕМ ТЪРПЕЛИВИ С ХОРАТА
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

Д-р Мухаммад Али Ал-Хашими
Идеалния мюсюлманин, © 1999 IIPH

Истинския мюсюлманин е добър и мек по отношение на хората, а не жесток и груб, т.к. правилния подход на вярващия е по възможност да облегчи нещата за околните. Това е, което Аллах желае за Своите раби:

… Аллах иска да ви улесни и не иска да ви затрудни…

сура Ал-Бакара,185

Затова Пророка (с.а.с) е назтавлявал мюсюлманите да бъдат меки хората и да им помагат и е забранил да се поставят хората в затруднение:

Обучавайте и облегчавайте, не затруднявайте. Ако някой от вас се разгневи, нека замълчи.

Ал-Бухари, Муслим

Никой не обича да усложнява нещата, освен човек, който е променлив в чувствата си и който има явни пропуски в знанието, а иска най-доброто. Искрения човек, който има правилни знания за исляма, не обича да затруднява, да усложнява и никога не изисква от хората това, което няма да им донесе полза. Той задължително следва примера на Пророка (с.а.с), както предава Айша, Аллах да е доволен от нея:

От две неща Посланика на Аллах (с.а.с) избираше по-лесното, ако то не беше греховно. А ако беше харам, той се отдалечаваше от него.  И Посланика на Аллах (с.а.с) никога не отмъщаваше за себе си, а само за Аллах – когато престъпваха границите Му.

Ал-Бухари, Муслим1 next