ДА БЪДЕМ ТЪРПЕЛИВИ С ХОРАТАПророка (с.а.с) е разбирал слабостите на хората и разликата в нивото и възможностите им в моралните качества. Той е разбирал, че няма по-добро от снизхдителното и добро отношение към хората и, че нищо не им вреди повече, от усложняването на нещата. По такъв начин той избирал най-лекото в рамките на позволеното от шариа' и го правел път в живота на мюсюлманите, за да ги освободи от бремето на греха, който е в усложняването на нещата за околните.

 back 1 next