Детската ревност- когато децата си съперничат помежду си, дайте им награда при взаимодействие, сътрудничество, при решаване на някакви задачи или за тяхната сплотеност при игра и т.н

- бъдете справедливи по отношение на всяко дете и не праявявайте по-голяма любов към някое от тях. когато бил веднъж на минбара Ан-Ну'ман ибн Башир казал следното: „Моя баща ми направи подарък, но Амра бинт Рауах (майка ми) му каза, че няма да се съгласи с него, докато не направи Пророка (с.а.с) свидетел в това (тази постъпка). Тогава баща ми отиде при посланика на Аллах (с.а.с.) и му каза: „Подарих нещо на сина ми, но Амра бинт Рауах, майка му, ме накара да ти кажа за това, о, Посланико на Аллах!“ Пророка попита: „Подари ли и на другите си синове подобни подаръци?“ Той отговори отрицателно. Посланика на Аллах каза: „Бой се от Аллах и бъди справедлив към децата си“. Тогава баща ми се върна и взе подаръка си обратно“. (Ал-Бухари)

В заключение искаме да ви напомним, че за всички проблеми трябва да се обръщаме с молба към Аллах Всевишния. Наистина, Той е Откликващия!

Подготвил Абдуллах Муслим

При написването на статията са исползувани материали от:

1. "Living with Sibling Rivalry", Майсун Заза, Ал-Джумуа, част11, глава 8, 1420 по Хижра

2. "Ну, и характер!", Виталия Шебанова, психолог

 

 back 1 2 3