ПОМИСЛИХТЕ ЛИ ЗА ИСТИНАТА
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

Не вижда ли човекът, че Ние го сътворихме от частица сперма? А ето го ­ явен противник! И дава той пример на Нас, а своето сътворяване забравя. И казва: “Кой ще съживи костите, след като станат на пръст?” Кажи: “Ще ги съживи Онзи, Който ги сътвори първия път. Той знае всичко как се сътворява.”

(Сура Йа Син, 77-79)

Харун Яхя

Януари,  2003

ПОМИСЛИХТЕ ЛИ ЗА ИСТИНАТА

СЪДЪРЖАНИЕ

Встъпление: Един нов свят

Основни въпроси

Размисли върху Корана

Разкритата в Корана религия и религията на нашите прадеди1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 next