10. СУРА ЮНУС(ЮНУС)

Меканска, с изключение на знамения 40, 94, 95 и 96, които са медински. Съдържа 109 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на мъдрата Книга.

2.  Нима е странно за хората, че на мъж измежду тях дадохме откровение: “Увещавай хората и благовествай вярващите, че за тях има въздигнато място при техния Господ!” Неверниците рекоха: “Този е явен магьосник.”

3.  Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята в шест дена. После се въздигна [безподобен] Той на Трона, управлявайки делата. Никой не се застъпва без Неговото позволение. Това е Аллах, вашият Господ! На Него служете! Не ще ли се поучите?

4.  При Него ще се завърнете всички ­ истинно обещание от Аллах. Той начева сътворяването, после го повтаря, за да награди със справедливост онези, които вярват и вършат праведни дела. А онези, които са неверници ­ за тях има вряща вода да пият и болезнено мъчение заради тяхното неверие.

5.  Той е, Който стори слънцето блясък и луната ­ сияние, и я отмери по фази, за да знаете броя на годините и изчислението. Аллах сътвори това само с мъдрост. Той разяснява знаменията на хора знаещи.

6.  Наистина в промяната на нощта и деня, и в сътвореното от Аллах на небесата и на земята има знамения за  хора богобоязливи.

7.  А които не допускат, че ще Ни срещнат и се задоволяват със земния живот, и намират успокоение в него, и които към Нашите знамения са нехайни ­

8.  на тези мястото им е Огънят заради онова, което са придобили.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next