ПЪРВА МОЛИТВАКогато той, мир нему, започваше молитвата, започваше с възхвала и славослов на Аллах, всемогъщ е Той и великолепен:

1. Слава на Аллах, Първия, без да е имало пръв преди Него, Последния, без да има последен след Него.

2. Когото очите на гледащите са безсилни да видят, а представите на описващите са неспособни да определят.

3. Той сътвори със силата Си творенията и Той ги промисли според волята Си.

4. После Той ги поведе по пътя на Своето желание и Той ги изпрати по пътя на Своята любов. Те не могат да се отдръпнат от онова, към което Той ги е изпратил напред, нито могат да отидат напред към онова, от което Той ги е отдръпнал.

5. Той стори за всеки дух измежду тях известна и определена храна от Своето препитание. Нито намаляващ намалява онези, които Той е увеличил, нито увеличаващ увеличава онези, които Той е намалил.

6. После Той отреди за всеки дух определен период за живот и за всеки установи ограничен срок: да крачи към него в дните на живота си и да го достига в годините на своето време. А когато стигне крайната си стъпка и поеме равносметката на живота си, Той ще го вземе при онова, за което Той го е отредил: при изобилната Си награда или страховитото Си наказание, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с Най-прекрасното (53:31),

7. като справедливост от Него, свещени са имената Му и явни са чудесата Му. Не Той ще бъде питан какво върши, а те ще бъдат питани.(21:23)


8. Слава на Аллах, защото ако Той бе възбранил на рабите Си да познаят възхваляването Му за непрестанните Му дарове, с които Той ги е изпитал(*), и за явните Му блага, с които ги е обсипал, те щяха да действат сред Неговата благодат, без да Го прославят, и щяха да се разпрострат в Неговото препитание, без да Му благодарят.

9. Ако бяха такива, те биха излезли от границите . на човечното до степента на животинското и биха станали както Той ги е описал в непоколебимия текст на Неговата Книга: "Те са като добитъка, дори са още по-заблудени."(25:44)1 2 3 next