ВТОРА МОЛИТВАСлед тази възхвала на Аллах, той, мир нему, умоляваше благословията да е над Пратеника на Аллах, Аллах да благослови него и семейството му:

1. Слава на Аллах, Който ни удостои с Мухаммeд, Своя Пророк, Аллах да благослови него и семейството му, изключвайки миналите общности и предишните поколения, със силата Си, която не е немощна пред нищо, колкото и велико да e то, и не пропуска нищо, колкото и незабележимо да е то.

2. Той запечата чрез нас всичко, което сътвори, стори ни свидетели над онези, които отричат, и ни умножи чрез благосконността Си над онези, които са малцина.

3. О, Аллах, благослови Мухаммад, комуто Ти повери Твоето откровение, когото Ти отличи сред Твоите творения, когото Ти избра, сред Твоите раби, Имама на милостта, водителя на доброто и ключа на благословията,              

4. който положи душата си за Твоята повеля,

5. изложи заради Теб тялото си на терзанието,

6. разкри в молитвата към Теб неприязънта си към най-близките си,

7. воюваше заради Твоето удовлетворение срещу семейството си,

8. преряза утробните връзки, за да съживи религията Ти,         9.  изпрати,  надалеч приближените, заради отрицанието им,

10.   приближи   отдалечените,   защото,  Ти откликнаха, 1 2 next