ТРЕТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше благословията да бъде над носещите Трона и над всеки приближен ангел:

1. О, Аллах, колкото до носещите Твоя Трон(*), които не престават да Те прославят, не им дотяга да Те освещават, не се уморяват да Ти се покланят, не предпочитат да са недостатъчно сериозни в Твоята повеля и не са небрежни в страстната любов към Теб:

2. Исрафил, притежателят на Рога, втренчил взор ,в очакване на Твоето позволение и спускането на повелята, за да разбуди чрез Вдухването захвърлените в гробовете заложници;

3. Микаил, притежателят на достойнството при Теб и възвисеното място в покорството пред Теб;

4.  Джибрил,  комуто  е  поверено  Твоето откровение, комуто се покоряват обитателите на Твоите небеса, могъщия! при Теб(81:20), приближеният до Теб;

5. духът, който е над ангелите с покривалата(*);

6. ,и духът, който  е от Твоята повеля(срв.17:85) - о, Аллах, благослови тях и ангелите под тях: жителите на Твоите небеса и доверениците на Твоите послания,

7. тези, дето не ги спохожда отегчение от усърдие, нито изтощение и вялост от изнемога, нито страстите ги отклоняват от славослова за Теб, нито невниманието в миговете на небрежност ги откъсва от Твоето възвеличаване;

8. техните погледи са сведени и не понечват да Те погледнат; брадичките им са отпуснати, те дълго са копнели за онова, което е при Теб; те са неудържими в споменаването на Твоите чудеса, те са смирени пред Твоето могъщество и великоле­пието на Твоето величие;

9. и онези, които, поглеждайки към Ада, ревящ на хората, които не Ти се подчиниха, казват:1 2 3 next