ЧЕТВЪРТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше за благословия над последователите на пратениците и удостоверяващите ги:

1. О, Аллах, колкото до последователите на пратениците и ония от земните люде, които ги удостоверяват, без да са ги видели, докато твърдоглавите им се противяха, обявявайки ги за лъжци, те копнееха за изпратените с истините на вярата,

2. във всяка епоха и време, в които Ти изпращаше пратеник

и установяваше за хората му пътеводител от Адам до Мухаммад, Аллах да благослови него и семейството му, от Имамите на напътствието и водачите на богобоязливите, мир на всички тях - спомени ги с опрощение и удовлетворение!

3. О, Аллах, колкото до сподвижниците на Мухаммад, особено които бяха добри в сподвижничеството и които издържаха доброто изпитание, помагайки му, и му откликнаха, когато ги накара да чуят довода на посланията му,

4. разделиха се с жените и децата си, за да разкрият думата му, воюваха срещу бащите и синовете си, за да утвърдят пророчеството му и чрез него победиха;

5. и тези, които бяха обгърнати с любов към него, се надяват на търговия, която не ще пропадне (35:29) поради любовта към него;

6. и които бяха напуснати от родовете си, когато се заловиха за връзката с него, и от тях се отказаха близките, когато се отпуснаха в сянката на неговата близост;

7. не забравяй, о, Аллах, това, което те изоставиха за Теб и заради Теб и ги удовлетвори с Твоето удовлетворение заради творенията, които дока­раха при Теб, и бяха заедно с Твоя Пратеник, призовавайки за Теб към Теб.

8. Бъди благоразположен към тях, че напуснаха жилищата на народа си заради Теб и излязоха от сходството на живота към притеснението му и към онези от тях, които бяха онеправдани и които Ти умножи, за да заякне Твоята религия.1 2 next