ПЕТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше за себе си и за хората под неговото покровителство:

1. О, Ти, чудесата на Чието величие не ще преминат! Благослови Мухаммад и семейството му и не ни допускай да отричаме Твоето могъщество!

2. О, Ти, периодът на Чието владичество не ще свърши! Благослови Мухаммад и семейството му и избави вратовете ни от Твоето отмъщение!

3. О, Ти, съкровищниците на Чиято милост не ще се изчерпят! Благослови Мухаммад и семейството му

и стори за нас дял в милостта Ти!

4. О, Ти, Когото погледите са безсилни да видят! Благослови Мухаммад и семейството му и ни доближи до Твоята близост!

5. О, Ти, пред Чиято значимост значимите неща са нищожни! Благослови Мухаммад и семейството му и ни удостои пред Теб!

6. О, Ти, за Когото скритите известия са явни! Благослови Мухаммад и семейството му и не ни опозорявай пред Теб!

7. О, Аллах, чрез Това дар направи да не се нуждаем от дара на даряващите и чрез Твоята връзка ни избави от самотата на прекъсващите, така че да не пожелаваме никого при Твоя дар, и да не ни липсва никой при Твоето изобилие!

8. О, Аллах, благослови Мухаммад и семейството му, устройвай клопки заради нас, а не срещу нас, замисляй в наша полза, а не в наша загуба(66), дай победа на нас, а не над нас.1 next