ОСМА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше, търсейки убежище от омразните неща, лошите нрави и унизителните действия:

1. О, Аллах, аз търся убежище в Теб от бушуването на алчността, изблика на гнева, господството   на   завистта,   слабостта   на търпението, недостига на убеденост, заядливостта на нрава, упорството на прищявката, поддаването на яростта,

2. следването на страстта(*), противенето на напътствието,   дрямката   на   безгрижността, отдаването на превзетостта, предпочитането на лъжливото пред истинното, настойчивостта в греха, омаловажаването на непокорството, преувеличаването на покорството.

3. съперничеството с богатите, присмиването над бедните, лошото покровителстване на онези, които са в ръцете ни, неблагодарността към онези, които са ни сторили добро,

4. или да помагаме на потисник, или да изоставим съкрушен, или да желаем нещо, за което нямаме право, или да говорим за знание без знание.

5. Ние търсим убежище в Теб от измамването на някого, самодоволството от делата ни и прекалеността на надеждите ни.

6. Ние търсим убежище в Теб от зломислието и презрението към дребното, и да не ни овладее сатаната, или времето да ни порази, или владете­лят да ни потисне.

7. Ние търсим убежище в Теб от прекаляването и от ненаситността.

8. Ние търсим убежище в Теб от злорадството на враговете и неотложната нужда от равните, от живот в трудност и умиране без готовност.

9. Ние търсим убежище в Теб от най-великата горест, най-голямата беда, най-тежката мъка, лошия изход от пътуването,1 2 next