ДЕВЕТА МОЛИТВАКопнеейки да поиска опрощение от Аллах, величествено е великолепието Му, той, мир нему, умоляваше:

1. О, Аллах, благослови Мухаммад и семейството му, стори ни да отидем към разкаянието, което Ти обичаш, и ни стори да изоставим упорстването, което Ти мразиш!

2. О, Аллах, когато застанем между два недостига, в религията или в мирското, то стори недостигът да попадне върху по-бързо отмиращото от двете, а разкаянието вложи в по-дълготрайното от двете!

3. Когато се наканим за две н еща, едното от които предизвиква удовлетворението Ти от нас, а другото събужда недоволството Ти от нас, то склони ни към онова, което предизвиква удовлет­ворението Ти от нас, и отслаби силата ни за онова, което събужда недоволството Ти от нас!

4. Не оставяй нашите души сами в своя избор, защото те избират лъжливото, освен онова, за което Ти даваш успех, и те повеляват злото, освен онова, за което Ти проявиш милост!(12:53)

5. О, Аллах, Ти ни сътвори от слабостта(30:54), изгради ни от немощта и ни започна от нищожна вода(77:20). Затова ние нямаме мощ, освен чрез Твоята сила, и нямаме сила, освен чрез Твоята помощ.

6. Затова подкрепи ни с успеха, даряван от Теб, посочи ни правия път с Твоето посочване, ослепи погледите на сърцата ни за всичко, което е противно на Твоята любов, и не сторвай в нито една от нашите клетки пролука за неподчинение пред Теб!

7. О, Аллах, благослови Мухаммад и семейството му и стори нашепванията на сърцата ни, движенията на органите ни, погледите на очите ни и мълвенията на езиците ни да предизвикват Твоята наградата, та да не ни отмине никое добро дело, с което да заслужим Твоето въздаяние, или да не остане у нас някое злодеяние, за което да заслужим Твоето наказание!

 1 next