ДЕСЕТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше, търсейки подслон при Аллах, всевишен е Той:

1. О, Аллах, ако Ти искаш, ще ни простиш - чрез Твоята щедрост, и ако Ти искаш, ще ни измъчиш -чрез Твоята справедливост.

2. Затова улесни за нас Твоята прошка чрез Твоята благост и ни защити от Твоето мъчение чрез Твоето снизхождение, защото за нас е непосилна Твоята справедливост и за никой от нас няма спасение без Твоята прошка!

3. О, Най-богат от богатите! Ето ни, Твоите раби, пред Теб, а аз съм най-нуждаещият се сред нуждаещите се от Теб, затова поправи нуждата ни чрез Твоето изобилие и не прекъсвай надеждата ни чрез Твоята забрана, за да не сториш нещастен онзи, който търси щастие чрез Теб, и да не лишиш онзи, който търси помощ чрез Твоята щедрост!

4. И тогава към кого ще се обърнем след Теб? Къде ще отидем от Твоята врата? Пречист си Ти! Ние сме принудените, за които Ти стори задължителен отговора, и носителите на злото, от които Ти обеща да го премахнеш(27:62).

5. Онова, което най-много подобава на Твоята воля и най-много Ти подхожда в Твоето могъщество, е милостта към онзи, който Те моли за милост, и помощта за онзи, който търси помощ от Теб. Затова смили се над нашето моление към Теб и ни избави от нужда, когато положим душите си пред Теб!

6. О, Аллах, сатаната злорадстваше над нас, когато го последвахме, като не Ти се подчинихме, затова благослови Мухаммад и семейството му, а на него не позволявай да злорадства над нас, след като го изоставихме заради Теб и се отказахме от него, търсейки Теб!