ЕДИНАДЕСЕТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше за добрите завършеци:

1.О, Ти, Чието споменаване е чест за споменава­щите! О, Ти, благодарността към Когото е триумф за благодарящите! О,Ти, подчинението пред Когото е спасение за подчиняващите се! Благослови Мухаммад и семейството му и стори сърцата ни заети за всяко друго споменаване, освен споменаването на Теб, езиците ни заети за всяка друга благодарност, освен благодарността към Теб, и частите ни заети за всяко друго начинание, освен подчинението пред Теб!

2. Защото, ако Ти си отредил за нас незаетост, то стори я неуязвима незаетост, в която да не ни сполети лошо последствие и да не ни застигне отегчение! Тогава писарите на злодеянията да ни напуснат със страница празна от споменаването на злодеянията ни, а писарите на добрите дела да се оттеглят от нас щастливи с добрите ни дела, които са записали.

3. И когато дните на живота ни отминат, сроковете на годините му изтекат и ни прикани Твоят призив, който трябва да дойде и да му бъде отговорено, тогава благослови Мухаммад и семейството му и стори завършека на онова, което записващите нашите дела считат против нас, да бъде прието разкаяние, което после да не ни дава покой в грях, който сме сторили, или в непокорство, което сме проявили!

4. Не премахвай от нас покривалото, с което си покрил главите на свидетелите в деня, когато Ти проверяваш известията на Твоите раби!

5. Наистина Ти си милосърден към онзи, който Те умолява, и откликваш на онзи, който Те призовава!