ДВАНАЙСЕТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше, признавайки и търсейки разкаяние пред Аллах, всевишен е Той:

1. О, Аллах, три качества ми пречат да Те умолявам и едно качество ме подбужда към това:

2. Пречи ми повеля, която Ти си повелил, но аз се забавих за нея, забрана, която Ти си ми възбранил, но аз побързах към нея, и благодат, с която Ти си ме обсипал, но аз не благодарих достатъчно за нея.

3. А ме подбужда да Те моля Твоето благоволение към онзи, който пристъпи с лице към Теб и дойде при Теб с чистосърдечността си, тъй като цялото Ти добротворство е благоволение и всяко едно от благата Ти е начало!

4. Затова ето аз, о, Боже мой, заставам на вратата на Твоята мощ, както застава смиреният, покорният, и Те моля в моя срам с молението на нещастния, бедния;

5. утвърждавам пред Теб,  че във времето на Твоето добротворство аз се смирих  единствено  като  се отвърнах  от непокорството към Теб и в нито едно от състоянията не останах без Твоята благост.

6. Затова ще ми бъде ли от полза, о. Боже мой, да изповядам пред Теб злото на онова, което съм придобил? Ще ме спаси ли от Теб моето признание пред Теб за грозното на онова, което съм сторил? Или ще ми наложиш в това ми положение Твоето недоволство? Или ще ме съпровожда Твоето отвращение по време на молитвата ми?

7. Пречист си Ти! Не се отчайвам от Теб, защото Ти ми отвори вратата на разкаянието към Теб. А изричам думите на покорния раб, онеправдал себе си, пренебрегнал светостта на своя Господ,

8. и чиито грехове са огромни и явни, и чиито дни отминаха, отлетяха, така че когато видя, че срокът на делата е приключил и пределът на живота е свършил, и се убеди, че няма отърваване за него от Теб и няма място да избяга от Теб, той Те срещна с молба за опрощение, с искрено разкаяние пред Теб, застана пред Теб с чисто и пречистено сърце, после Те помоли с тих, неузнаваем глас.

9. Той се приведе пред Теб, поклони се, отпусна главата, преви се, краката му затрепераха от страх, а сълзите обляха бузите му. Той Те умолява: О, Най-милосърден от милосърдните! Най-милосърден от онези, към които търсещите милост се обръщат! О, Най-нежен от онези, около които обикалят търсещите опрощение! О, Ти, Чиято прошка е по-голяма от Неговото   отмъщение!    О,   Ти,    Чието удовлетворение е по-изобилно от Неговия гняв!(*)1 next