ТРИНАЙСЕТА МОЛИТВАТой, мир нему, умоляваше, искайки нужното от Всевишния Аллах, всевишен е Той:

1. О, Аллах, о, Ти, Който е пределът на искането на нужното!

2. О, Ти, при Когото се постигат молбите!

3. О, Ти, Чийто блага не се продават срещу цени!

4. О, Ти, Който не помрачава даровете Си чрез задължаване!

5. О, Ти, на Когото нищо не е нужно и Който е нужен на всичко!

6. О, Той, към Когото се отправят всички желания и Който не може да бъде нежелан!

7. О, Ти, Чийто съкровища не могат да бъдат изчерпани от исканията!

8. О, Ти, Чиято мъдрост не може да бъде заменена с нищо!

9. О, Ти, пред Когото не секват нуждите на нуждаещите се!1 2 next