ЧЕТИРИНАЙСЕТА МОЛИТВАТой. мир нему, умоляваше при проява на враждебност към него или когато видеше от потисниците нещо, което не харесваше*.

1. О, Ти, от Когото не са скрили известията на нажалените!

2. О, Ти, Който не се нуждае от свидетелствата на свидетелите за техните разкази!

3. О, Ти, Чиято помощ е близо до потиснатите!

4. О, Ти, Чиято подкрепа е далеч от потисниците!

5. Ти знаеш, о, Божи мой, какво ме сполетя от еди-кой си, сина на еди-кой си, от онова, което Ти си възбранил, и ме насили в това, което Ти не допускаш като проява на неблагодарност към Твоята благодат над него и заслепление относно онова, което Ти си му отрекъл.

6. О, Аллах, затова благослови Мухаммад и семейството му, чрез Твоята сила възпри моя потисник и моя враг от потискането му. Чрез Твоята мощ нащърби острието му към мен

и му отреди да се занимава с каквото му е близко и да е неспособен за което му е далечно!

7. О, Аллах, благослови Мухаммад и семейството му, не допускай потисника да ме угнетява, дай ми добра помощ срещу него, запази ме от подобни на неговите действия и не ме поставяй в подобно на неговото положение!

8. О, Аллах, благослови Мухаммад и семейството му и ме подкрепи с незабавна подкрепа, която ще излекува гнева ми срещу потисника и ще изличи яростта ми срещу него!1 2 next