ЗЕКАТЗЕКАТ

 

 

Пр.№:1861 - Даването на зекат не тези неща, които ще изброим по-долу е задалжително:

1-Жито

2-Ечемик

3-Фурма

4-Сушено грозде

5-Злато

6-Сребро

7-Камила1 2 3 next