Кой е Мухаммед(с.а.)
Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 99

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/bulalshia/public_html/page.php on line 103

Мухаммед(с.а.) е роден през 570г. в Мека. В най-знатния клон на Курайш- рода на Хишам,а Курайш е най-знатното арабско племе. Той израснал като сирак. Баща му Абдуллах починал, когато майка му Амина била бременна с него едва във втория месец, а когато той навършил шестгодишна възраст, починала и тя. Грижата за него поел дядо му Абдулмутталиб, ала той също починал, когато пратеника на Аллах бил на осем години. След това за него се грижел чичо му Абу Талиб, докато той пораснал и възмъжал. За сираческата му участ се споменава и в Свещения Коран :
"Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти?" (96:3)
веднагащом пораснал, станали известни неговият здрав разум и трезвите му мисли. Още като младеж той бил известен сред своите съплеменници като честен, искрен и благочестив човек, който държи на думата си, води праведен живот и се ползва с добро име. По внушение на Аллах няколко години преди да поеме своята мисия Мухаммед(с.а.) чувствал силно желание да посещава пещерата Хира -разположена в планина , която се намира близо до Мека, където се усамотявал за да разсъждава върху благата на Бог и неговата величествена мощ. Това продължило докато го осенило откровението на Аллах и му бил низпослан Свещения Коран.  Когато пророкът(с.а.) навършил четиридесет години, ангелът Джибрил(Гаврил) му низпослал Божественото откровение. Първите думи низпослани на последният пратеник на аллах са били:
"Чети, (о, Мухаммед) в името на твоят господ,Който  сътвори- сътвори човека от съсирек! Чети! Твоят Господ  е най-Щедрият, Онзи, Който научи чрез калема, научи  човека на онова, което не е знаел." (96:1-5)
Започналтрудният път на разпространението на последното Божие слово въплътено в Корана. Ненависта на Курайщите растяла. Това накарало Мухаммед(с.а.) да извърши заедно с вярващите мюсюлмани преселение от Мека в Медина. Това преселение се нарича Хиджра и е начало на мюсюлманското летоброене. В Медина създава първата държава в Исляма и първата конституция в историята! От нея лъха хуманиаъм, обществена справедливост, религиозна толерантност и сътрудничество между мюсюлмани и немюсюлмани за благото на обществото.
makke

Джамията на МухаммедС.А.С.в Медина">
Предида умре Мухаммед(с.а.) направил прощално поклонение в светите места. Там той произнесъл знаменитата прощална проповед,  на която присъствали сто и четиринадесет хиляди души! Въведението на проповедта(хутба) е:
                      "О, хора,чуйте добре думите ми! Не знам , може би след тази година от живота ми не ще Ви срещна никога повече на това място!..."
 Следтова Мухаммед(с.а.) умира на шейсет и три години. Историческата сцена на пророчеството завършва с него(с.а.), за да докаже, че човек по собствена инициатива може да съзрее , за да даде на знанието  възможност  да изпълни правилно своята задача и да изследва  обширната вселена, сътворена от Аллах  и да даде на ума възможност да размисли и наблюдава. Същността на посланието на Мухаммед(с.а.) е такова, че то е адресирано до всички хора и насочено към всички поколения. Мухаммед(с.а.) не е просто лидер на раса или освободител на нация. Той(с.а.) е сред великите личности в историята, най-добрият образец за човек, който търси Бог-Аллах! У него всеки може да открие нещо,  от което да се поучи  и прекрасни примери за доброта и благочестие. Всяко поколение и всеки човек може да открие своята изгубена надежда, смисъл на крехкия човешки живот или просто да намери себе си !!!