18.СУРА ПЕЩЕРАТА(АЛ-КАХФ)

Меканска, с изключение на знамение 28 и знамения от 82 до 101, които са медински. Съдържа 110 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение!

2.  Достоверна ­ да предупреждава за сурово мъчение от Него и да благовества вярващите, които вършат праведни дела, че за тях ще има добра награда [в Рая] ­

3.  там ще останат вечно.

4.  И да предупреждава онези, които казват: “Аллах се сдоби със син.”

5.  Нито те имат знание за това, нито предците им. Голяма дума излиза от устата им. Те не изричат друго освен само лъжа.

6.  Не погубвай себе си от скръб по тях [о, Мухаммад], ако не повярват в това послание.

7.  Ние сторихме това, което е на земята, да е нейна украса, за да ги изпитаме кой от тях е по-добър по деяние.

8.  И ще превърнем Ние това, което е на нея, в безплодна пръст.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next