19.СУРА МАРИАМ(МАРИАМ)

Меканска, с изключение на знамения 58 и 71, които са медински. Съдържа 98 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.

2.  [Това е] споменаване за милостта на твоя Господ към Неговия раб Закария.

(Закария е един от пророците, изпратен от Всевишния Аллах при рода на Исраил.)

3.  Когато призова той своя Господ с таен зов,

4.  рече: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха бели коси по главата, и никога не останах без отговор в своя зов към Теб, Господи.

5.  И се опасявам от роднините след мен, а жена ми е бездетна. Дари ме с приемник от Теб,

6.  който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”

7.  “О, Закария, благовестваме те Ние за момче. Името му е Яхя. Не сме сторвали негов съименник преди.”1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next