21.СУРА ПРОРОЦИТЕ(АЛ-АНБИА)

Меканска. Съдържа 112 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Наближава за хората тяхната равносметка, а те нехайни се отдръпват.

2.  Всякога, щом получат ново напомняне от своя Господ, те го слушат, подигравайки се,

3.  с нехайни сърца. И скришом си шепнеха угнетителите: “Този [Мухаммад] не е ли само човек като вас? Нима ще последвате магията, когато ясно я виждате?”

4.  Рече [Мухаммад]: “Моят Господ знае всяко слово на небесата и на земята. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”

5.  А те рекоха: “Объркани сънища. Той само си го е измислил. Той е само поет. И нека ни донесе знамение, както предишните бяха изпращани!”

6.  Нито едно селище, което погубихме преди тях, не повярва, че те ли ще повярват?

7.  И преди теб изпращахме Ние само мъже, на които давахме откровение. И питайте знаещите Напомнянето, ако самите вие не знаете!

8.  И [пратениците] не ги сторвахме с тела, които не се хранят, и не бяха безсмъртни.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 next