25.СУРА РАЗГРАНИЧАВАНЕТО(АЛ-ФУРКАН)

Меканска, с изключение на знамения 68, 69 и 70, които са медински. Съдържа 77 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Благословен е Онзи, Който низпосла на Своя раб Разграничаването, за да бъде предупредител за световете ­

(“Разграничаването” е едно от имената на Корана, тъй като разграничава доброто от злото, истината ­ от лъжата.)

2.  Онзи, Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. И не се е сдобивал със син, и няма съдружник във владението, и е сътворил всяко нещо, и го е премерил с точна мяра.

3.  А вместо Него [неверниците] приеха божества, които нищо не творят, а те са сътворени, и не владеят за себе си нито вреда, нито полза, и не владеят нито смърт, нито живот, нито възкресение.

4.  И казват неверниците: “Това е само лъжа, която той си е измислил. И са му помогнали за нея други хора.” Така угнетяват и мамят.

5.  И казват: “Легенди на предците! Накарал е да му ги препишат и му се диктуват сутрин и вечер.”

6.  Кажи [о, Мухаммад]: “Низпосла го Онзи, Който знае неведомото и на небесата, и на земята. Той е опрощаващ, милосърден.”

7.  И казват: “Що за пратеник е този? Яде храна и ходи по пазарите. Защо не му бе изпратен ангел, за да бъде с него предупредител?1 2 3 4 5 6 7 8 next